Η γέφυρα του 1910

Η παλια γέφυρα Σερβίων, το έτος 1910, λίγο πρίν την εναρξη του Βαλκανικού πολέμου...