Ευχαριστήριο για την Οικονομική Βοήθεια στην Τ.Κ. Νεράϊδας/4-10-2011

Θερμά Ευχαριστώ τον Συγχωριανό μας Ιατρό ΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ , για την διάθεση του χρηματικού ποσού 3.000€, προς την Τοπική Κοινότητά μας την Νεράϊδα.
Η χορηγία θα χρησιμοποιηθεί για τις τρέχουσες ανάγκες του χωριού μας.
Ξενοφών Βαΐζογλου
Πρόεδρος Τ.Κ. Νεράϊδας