Πρόταση διαμόρφωσης πάρκου στην Νεράϊδα

Μια πρόταση για το Πάρκο της Νεράϊδας από τον φίλο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΒΑΣΙΛΗ ΧΑΡΙΣΤΟ .
Εμείς τον ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ
Ο Πρόεδρος Νεράϊδας
Ξενοφώντας Βαϊζογλου